Seuraava sivusto ja sen tiedot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Pyydämme sinua vahvistamaan, että olet terveydenhuollon ammattilainen. Jos olet potilas, omainen tai läheinen, valitsemalla "kuluttaja" pääset suoraan kuluttajille suunnatuille sivuillemme tai takaisin aloitusivullemme. Jos haluat vaihtaa valintasi tulevaisuudessa, sinun on poistettava tallennetut evästeet selaimeltasi.

terveellinen-ruokavalio

Alzheimerin tauti ja ravitsemus

Synapsikato ja siihen liittyvä muistin heikkeneminen ja muut kognitiohäiriöt kuuluvat Alzheimerin taudin tyypillisiin oireisiin. Vahvan kirjallisuusnäytön mukaan Alzheimer-potilailla on ravitsemuksellisia erityistarpeita.

Muistin heikkeneminen on Alzheimerin taudin ensioireita

Alzheimerin taudilla on vaikutusta potilaan kognitioihin1-3, elämänlaatuun4 ja ympäristöön, osallistumiseen päivittäisiin toimintoihin, omatoimisuuteen ja riippuvuuden kasvuun hoitajista 4-6. Oireiden taustalla ovat aivoissa muistin ja tiedonkäsittelyn näkökulmasta keskeisten alueiden synapsien tuhoutuminen7-9, ja sitä myötä toiminnan muutokset.

Kuten esitetty oheisessa kuvassa, Alzheimerin tauti etenee vuosien aikana vaiheittain. Vaiheet voidaan jakaa varhaiseen (MCI), lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan. Oireiden kesto ja vaikeutuminen ovat yksilöllisiä, mutta taudin kesto on yleensä ensimmäisistä oireista kuolemaan yli 10 vuotta.

SYNAPSIKATO JA MUISTI

Alzheimerin taudin tyyppipiirteitä ovat beeta-amyloidiplakit, hermosäiekimput, neuronikato ja synapsikato7-10, joka näkyy jo varhaisessa Alzheimerin taudissa. Synapsikato korreloi muistin kanssa paremmin kuin muut Alzheimerin taudille tyypilliset aivomuutokset, ja sen uskotaan alkavan jo tautiprosessin varhaisvaiheissa ennen ensimmäisiä kliinisiä Alzheimerin taudin oireita7-9.

Synapsien muodostus Alzheimerin taudissa

Alzheimer-potilailla on ravitsemuksellisia erityistarpeita11-19, sillä heillä on elimistössään vähemmän monia fosfolipidisynteesiin tarvittavia ravintoaineita kuin terveillä ikätovereillaan; tämä voi johtua eroista ravintoaineiden imeytymisessä, saannissa ja metaboliassa20-22.

  • Alzheimerin tautiin liittyvän synapsikadon vaikutusten vähentämiseksi potilaat tarvitsevat tiettyjä ravintoaineita, jotka ylläpitävät fosfatidyylikoliinia muodostavien reittien toimintaa. Fosfatidyylikoliini on aivoissa runsaimmin esiintyvä fosfolipidi. Fosfolipidit ovat neuronikalvojen osia ja siten välttämättömiä synapsien muodostuksen kannalta18.
  • Fosfolipidimuodostukseen tarvitaan riittäviä määriä tiettyjä ravintoaineita (esim. omega-3-rasvahappoja). Katso oheisesta videosta, mitä ravintoaineita erityisesti tarvitaan. Alzheimer-potilailla näiden ravintoaineiden saatavuus on ilmeisesti kuitenkin liian vähäistä12-18.
  • Metaboliareittien häiriöt voivat pienentää tiettyjen ravintoaineiden biologista hyödynnettävyyttä Alzheimerin tautia sairastavilla 12, 13, 17, 21, 23, 24.

Ravinto on tärkeä synapsimuodostukselle

Synapsien muodostusta ja synapsikatoa tapahtuu koko ajan, ja aivojen yksittäisissä synapseissa tapahtuu jatkuvaa uudelleenmuotoutumista25, 26. Synapsit koostuvat neuronikalvoista ja nämä pääasiassa fosfolipideistä25, 26. Neuronikalvojen synteesi tapahtuu Kennedy-reitin kautta, kuten esitetty oheisessa kuvassa. Aivoissa runsaimmin esiintyvän fosfolipidin, fosfatidyylikoliinin, synteesiin tarvitaan tiettyjä ravinnosta saatavia esiasteita (dokosaheksaeenihappo [DHA], eikosapentaeenihappo [EPA], uridiini [uridiinimonofosfaattina], fosfolipidit ja koliini)27-37. Tietyt ravintotekijät (B-, E- ja C-vitamiinit sekä seleeni) parantavat ravinnon hyödynnettävyyttä ja tehostavat mm. aivojen fosfolipidisynteesiä27-37.

Kennedy-reitti-Souvenaid

Ravinnolla merkitystä aivojen fosfolipidipitoisuuksiin

Prekliinisten tutkimusten mukaan tiettyjen ravintoaineiden yhteissaanti suurentaa aivojen fosfolipidipitoisuuksia ja lisää dendriittiulokkeita ja dendriitti- sekä aksonikasvua27,29,38. Näiden ravintoaineiden saanti myös parantaa oppimiskykyä ja muistia prekliinisissä malleissa30,31.

Souvenaidin patentoidun Fortasyn Connect -ravintoaineyhdistelmän kliininen teho on osoitettu kahdessa kaksoissokkoutetussa satunnaistetussa lumekontrolloidussa monikeskustutkimuksessa lievää Alzheimerin tautia sairastavilla39,40.

 

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Potilastukimateriaalit

Haluamme tukea työtäsi terveydenhuollon ammattilaisena ja tarjota käyttöösi monipuolisesti materiaalia potilaasi parhaaksi.

Lue lisää

Souvenaid

Varhaista Alzheimerin tautia sairastavilla voi erityisiä ravinnon tarpeita täydentää yli 20 vuotta tutkitulla Souvenaidilla

Lue lisää

Kliininen tutkimusnäyttö

Souvenaidia on kehitetty ja tutkittu jo yli 20 vuoden ajan. Uusin tutkimus osoittaa tilastollisesti merkitseviä eroja kognitiossa, toimintakyvyssä ja aivojen surkastumisessa.

Lue lisää