Seuraava sivusto ja sen tiedot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Pyydämme sinua vahvistamaan, että olet terveydenhuollon ammattilainen. Jos olet potilas, omainen tai läheinen, valitsemalla "kuluttaja" pääset suoraan kuluttajille suunnatuille sivuillemme tai takaisin aloitusivullemme. Jos haluat vaihtaa valintasi tulevaisuudessa, sinun on poistettava tallennetut evästeet selaimeltasi.

Tiede ja tutkimukset Souvenaidin taustalla

Tiede ja tutkimukset Souvenaidin taustalla

Souvenaid perustuu yli 20 vuoden tieteelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Kliinisen tutkimusohjelman pohjana ovat olleet Massachusetts Institute of Technology -yliopistossa (MIT) tehdyt prekliiniset tutkimukset ja euroopanlaajuiset kliiniset kokeet potilailla, tuoreimpana LipiDiDiet-tutkimus.

LipiDiDiet - Suomalaisvetoinen Euroopanlaajuinen monikeskustutkimus

LipiDiDiet-projekti on eurooppalainen monikeskustutkimus, jota johtaa professori Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta. LipiDiDiet-tutkimuksen 2-vuotistulokset julkaistiin vuonna 2017 The Lancet Neurology -lehdessä. Tutkimukseen osallistui 311 potilasta 11 keskuksessa Suomessa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Saksassa. Suurin keskuksista oli Itä-Suomen yliopistossa, missä hoitokokeeseen osallistui sata potilasta.

Osallistujilla oli tutkimuksen alkaessa varhaiseen Alzheimerin tautiin liittyvää lievää tiedollisten toimintojen heikentymistä (MCI). Heidät satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen käytti kahden vuoden ajan päivittäin kliinistä ravintovalmistejuomaa ja toinen vertailuvalmistetta.

Kliininen ravintovalmiste sisälsi patentoidun Fortasyn Connect -ravintoaineyhdistelmän. Eurooppalaisen LipiDiDiet-projektin hoitokoe osoitti, että varhaisen Alzheimerin taudin ruokavaliohoitoon suunniteltu kliininen ravintovalmiste hidasti merkitsevästi ajattelu- ja toimintakyvyn heikkenemistä arjen toimissa. Valmisteen päivittäinen käyttö hidasti tutkittavilla aivojen surkastumista Alzheimerin taudin varhaisvaiheessa.

Pitkään odotetut LipiDiDiet-kolmevuotistutkimustulokset on julkaistu. Historian pisin tutkimus varhaisvaiheen Alzheimerin taudissa osoitti tilastollisesti merkitseviä eroja kognitiossa, toimintakyvyssä ja aivojen surkastumisessa.

 

Muita Souvenaid-tutkimuksia

 

 

Souvenir I

Tutkimuksessa todettiin, että Souvenaid paransi merkitsevästi muistisuorituksia (Wechsler Memory Scale-revised -mittarilla arvioituna) ja oli hyvin siedetty, kun lievää Alzheimerin tautia sairastavat ja aiemmin lääkkeitä käyttämättömät potilaat käyttivät sitä 12 viikon ajan.

Souvenir II

Tutkimuksessa todettiin, että Souvenaid paransi merkitsevästi muistisuorituksia 24 viikon aikana (Neuropsychological Test Battery -mittarilla arvioituna) ja sen siedettävyysprofiili oli samankaltainen kuin vertailuryhmässä. Potilailla oli lievä Alzheimerin tauti eivätkä he käyttäneet lääkitystä.

Lue yhteenveto NCBI-sivustolta

S-Connect

Tutkimuksessa todettiin, että lievää tai keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavat, tavanomaisia Alzheimer-lääkkeitä (asetyylikoliiniesteraasin estäjiä ja/tai NMDA-reseptorin antagonisteja) vakiintuneina annoksina käyttävät sietivät hyvin Souvenaidia. Souvenaid ei lisännyt näihin hoitoihin liittyvien vakavien haittatapahtumien ilmaantuvuutta. Souvenaid- ja verrokkiryhmien kognitiivisissa toiminnoissa ei havaittu eroja.

Souvenaid - varhaisen alzheimerin taudin ruokavaliohoitoon

Souvenaid on ensimmäinen kliininen ravintovalmiste, joka tutkitusti tukee muistisuorituksia varhaisessa Alzheimerin taudin vaiheessa ja tarjoaa kliinisesti merkittävää hyötyä lievässä kognitiivisessa heikentymisessä (Mild Cognitive Impairment MCI).

Souvenaid on 20 vuoden tieteellisen tutkimus- ja tuotekehitystyön tulos.  Se on hyvin siedetty ja valmisteen hoitomyöntyvyys on hyvä.
Souvenaid toimintamekanismi ja ravintosisältö

Lisätietoja tutkimuksista ja Souvenaidista

Olemme palveluksessasi – ota rohkeasti yhteyttä oman alueesi tuotespesialistiin ja pyydä käymään, lähettämään esitteitä tai kysy neuvoa.

Katso oman alueesi tuotespesialistin yhteystiedot

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Alzheimerin tauti ja ravitsemus

Alzheimerin tauti alkaa hiipien mm. kognitioiden heikkenemisenä, puheen haasteina ja elinpiirin kaventumisena. Ravinto on keskiössä.

Lue lisää

Potilastukimateriaalit

Haluamme tukea työtäsi terveydenhuollon ammattilaisena ja tarjota käyttöösi monipuolisesti materiaalia potilaasi parhaaksi.

Lue lisää

Souvenaid

Varhaista Alzheimerin tautia sairastavilla voi erityisiä ravinnon tarpeita täydentää yli 20 vuotta tutkitulla Souvenaidilla

Lue lisää