Seuraava sivusto ja sen tiedot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Pyydämme sinua vahvistamaan, että olet terveydenhuollon ammattilainen. Jos olet potilas, omainen tai läheinen, valitsemalla "kuluttaja" pääset suoraan kuluttajille suunnatuille sivuillemme tai takaisin aloitusivullemme. Jos haluat vaihtaa valintasi tulevaisuudessa, sinun on poistettava tallennetut evästeet selaimeltasi.

LIHASMASSAN MERKITYS HOITOJEN SIEDOSSA

KLIINISEN RAVITSEMUSTUEN VARHAINEN ALOITTAMINEN ON TÄRKEÄÄ

On yleisesti tiedossa, niin tutkimusten kuin kliinisten kokemusten perusteella, että syöpäpotilaat laihtuvat. Laihtuminen ei ole vain rasvakudoksen menetystä vaan myös lihasmassaa häviää. Kemoterapiassa lääkeaineen metabolia (farmakokinetiikka) tapahtuu lihaskudoksessa, joten lihasmassan menetys voi olla yhteydessä toksisuuteen ja huonompaan kemoterapiahoitojen sietoon1.

Tutkimusten mukaan aikaisessa vaiheessa toteutettu ravitsemustuki sädehoidon yhteydessä parantaa hoitovastetta2,3. Oheisessa kuvassä on selvästi nähtävissä, miten kolmella eri miespotilaalla BMI eroavat toisistaan, mutta lihasmassan määrässä ei ole eroa. Tästä johtuen voi lääkeaineen annostelu joissain tilanteissa johtaa hoitojen toksisuuteen1.

Lue ja lataa koko artikkeli luustolihasmassan ja -tiheyden vaikutuksesta hoitojen toksisuudelle oheisesta linkistä.

Syöpä ja lihasmassa BMIN vaikutus syöpähoidoissa

Talks from Nutricia

Nutricia congresses -sivulla Professori Michael Sawyer kertoo luustolihasmassan ja -tiheyden vaikutuksesta syöpähoitojen haittavaikutuksiin, siedettävyyteen ja hoitotuloksiin. Sivustolla voit seurata eri tieteellisiä tutkimuksia kliinisestä ravitsemuksesta. Sivusto on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Professori Michael Sawyersin webinaariin (37min)

AIKAINEN PUUTTUMINEN RAVITSEMUSTILAAN - PAREMPI ELOSSAOLOAJAN ENNUSTE

Ruokavaliohoidolla on yhteys syöpäpotilaiden parempaan selviytymiseen. Vajaaravitsemuksen riskissä olevia, kemoterapiaa ja sädehoitoja saaneita ruokatorvisyöpää sairastavia potilaita tutkittiin ja todettiin, että elossaoloajan ennuste parani heidän saadessa ravitsemuksellista tukea. Samaa tulosta ei voida osoittaa jos ravitsemustuki toteutetaan myöhäisessä vaiheessa, joten aikainen puuttuminen asiaan on tärkeää.4 Lisäksi haimasyöpää sairastavia potilaita analysoitaessa todettiin, että > 2 % painon lisäys on yhteydessä parempaan elossaoloajan ennusteeseen. Ravitsemustuen ajankohtaa katsottaessa eroa ennusteessa havaitaan vain, kun ravitsemusinterventio tapahtuu 3 kk sisällä diagnoosin saamisesta.5

SINUA SAATTAA MYÖS KIINNOSTAA

Aistimuutokset syöpäpotilailla

Jopa 70 % syöpäpotilaista kokee aistimuutoksia hoitojen aikana, joka voi johtaa vajaaravitsemuksen kehittymiseen.

Lue lisää

Painon lasku ja BMI

Tutkimusten mukaan painon lasku syöpäpotilailla on yhteydessä lyhyempään elossaoloajan ennusteeseen.

Lue lisää

Preoperatiivinen ruokavaliohoito

Preoperatiivinen ruokavaliohoito syöpäpotilaalla voi ehkäistä leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita ja parantaa elossaoloajan ennustetta.

Lue lisää

Syöpä

Yli puolet syöpäpotilaista laihtuu sairautensa aikana. Heidän voi olla vaikea täyttää ravitsemuksellisia tarpeitaan ja se taas voi johtaa vajaaravitsemukseen.

Lue lisää

Kuvat ja materiaalit

Nutricia tarjoaa laajan valikoiman ladattavia ja tilattavia esitteitä, kuvia, videoita ja muuta materiaalia työsi tueksi.

Lue lisää

Viitteet

1. Prado cm et al. Proceedings of the Nutrition Society (2016), 75, 188–198
2. Odelliet al. Clinical Oncology 2005; 7:639-645
3. Paccagnellaet al. Support Care Cancer 2010;18:837-845
4. Cox S et al. British Journal of Cancer (2016) 115, 172–177
5. Trestini I et al. European Journal of Clinical Nutrition (2018) 72:772–779

Tulosta