Seuraava sivusto ja sen tiedot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Pyydämme sinua vahvistamaan, että olet terveydenhuollon ammattilainen. Jos olet potilas, omainen tai läheinen, valitsemalla "kuluttaja" pääset suoraan kuluttajille suunnatuille sivuillemme tai takaisin aloitusivullemme. Jos haluat vaihtaa valintasi tulevaisuudessa, sinun on poistettava tallennetut evästeet selaimeltasi.

Preoperatiivinen ruokavaliohoito

Noidankehä

Syöpäpotilailla esiintyy painon laskua. Se johtuu usein joko metabolisista muutoksista, kuten itse kasvaimen aiheuttamasta tulehduksesta, joka voi lisätä kataboliaa, tai yksinkertaisesti ravinnonsaannin vähentymisestä, jonka syynä voi olla kipu, uupumus ja syöpähoitojen sivuvaikutukset1,2. Pahoinvointi, oksentelu ja makuaistin muutokset ovat usein ilmoitettuja hoidon haittavaikutuksia, jotka aiheuttavat ravinnonsaannin vähenemistä3. Vähintään kolmasosalla syöpäpotilaista esiintyy syöpään liittyvää vajaaravitsemusta4.

Lue ja lataa koko artikkeli preoperatiivisen ravitsemuksen merkityksestä syöpäpotilaalle oheisesta linkistä.

Katabolia ja syöpä

Painon lasku ja lihasmassa

Yhden kilon painonlasku syöpäpotilaalla vastaa lihasmassan menetystä 500 grammalla. Syöpäpotilaan paino alkaa laskea usein jo ennen leikkausta5. Lihasmassan ylläpito on erittäin tärkeää, sillä pienemmän lihasmassan omaavien potilaiden elossaoloajan ennuste on huonompi kuin niiden, joilla on paljon lihasmassaa5,6.

Yhdellä potilaalla kolmesta lihasmassa on vähentynyt ennen leikkausta ja lihasmassa vähenee entisestään neoadjuvanttihoidon jälkeen7,8. Painonlasku ja lihasmassan väheneminen voivat johtaa syöpäpotilailla postoperatiivisiin komplikaatioihin. Ne voivat pidentää sairaalassaoloaikaa ja lisätä postoperatiivista sairastavuutta sarkopeniapotilailla leikkauksen jälkeen7. On tärkeää tunnistaa, että myös ylipainoisilla potilailla voi esiintyä sarkopeniaa, ja että myös sarkopeenisesta lihavuudesta kärsivien elossaoloajan ennusteen on todettu olevan lyhyempi9.

Proteiininsaannin lisääminen on olennaisen tärkeää lihasmassan ja lihasvoiman ylläpidon kannalta (10).

Syöpäpotilaiden ruokavaliohoito

Ruokavaliohoito on keskeinen osa syöpäpotilaiden kliinistä hoitoa. Syöpäpotilaiden proteiinintarve kasvaa, ja heille suositellaan jopa kaksinkertaista proteiinimäärää (1,5 g/kg/vrk) terveisiin verrattuna (0,8 g/kg/vrk)10,11.

Potilailla esiintyy hoitopolun eri vaiheissa usein kataboliaa, mikä voi nopeuttaa painon laskua. Allessandro Laviano painottaa, että kataboliaa on pyrittävä minimoimaan toipumisvaiheen optimoimiseksi11. Näin voidaan auttaa potilaita lisäämään painoa ja lihasmassaa hoidon optimoimiseksi.

Katabolia syöpäpotilaiden hoitojen aikana

Preoperatiivisen ruokavaliohoidon on syöpäpotilailla todettu johtavan postoperatiivisten komplikaatioiden määrän ja vaikeusasteen vähenemiseen, sairaalajaksojen lyhenemiseen ja uusien hoitojaksojen vähenemiseen. (12,13,14)

Preoperatiivisella ruokavaliohoidolla postoperatiivisia hyötyjä

  • Runsasproteiinisten täydennysravintovalmisteiden käyttö ennen leikkausta vaikuttaa postoperatiivisten komplikaatioiden määrän ja vaikeusasteen pienenemiseen sekä potilaiden elämänlaadun paranemiseen13,14.
  • Myös potilaiden sairaalahoidon kesto lyhenee merkitsevästi13,14 ja uudet sairaalajaksot vähenevät13.
  • Eurooppalaisissa ravitsemussuosituksissa suositellaan varhaista seulontaa sekä energiaa ja runsaasti proteiinia sisältävien täydennysravintovalmisteiden käyttöä15.
Syöpä ja ravitsemushoito hyvinvoinnin tueksi

SINUA SAATTAA MYÖS KIINNOSTAA

Lihasmassan merkitys syövässä

Lihasmassan säilyminen syöpähoitojen aikana parantaa elossaoloajan ennustetta ja voi auttaa sietämään hoitoja paremmin.

Lue lisää

Aistimuutokset syöpäpotilailla

Jopa 70 % syöpäpotilaista kokee aistimuutoksia hoitojen aikana, joka voi johtaa vajaaravitsemuksen kehittymiseen.

Lue lisää

Syöpä

Yli puolet syöpäpotilaista laihtuu sairautensa aikana. Heidän voi olla vaikea täyttää ravitsemuksellisia tarpeitaan ja se taas voi johtaa vajaaravitsemukseen.

Lue lisää

Painon lasku ja BMI

Tutkimusten mukaan painon lasku syöpäpotilailla on yhteydessä lyhyempään elossaoloajan ennusteeseen.

Lue lisää

Viitteet

1. Marin Caro MM et al. Clin Nutr. 2007;26(3): 289-301.
2. Fearon K et al. Nat Rev Clin Oncol. 2013; 10(2):90-9.
3. Spotten LE et al. 2017 Annals of Oncology 28:969–984.
4. Pressoir M et al, 2010 Br J Cancer. 16;102(6):966-71.
5. Grossberg AJ et al JAMA Oncology 2018.
6. Tao W, et al. Nat Rev Clin Oncol. 2013;10:519–533.
7. Levolger S, et al. Br J Surg. 2015 Nov;102(12):1448-58.
8. Awad S, et al. Clin Nutr. 2012;31:74–77.
9. Yip C, et al. Eur Radiol. 2014;24:998–1005.
10. Arends J, et al. ESPEN Guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr 2016; doi1016/j.clnu.2016.07.015:1- 109.
11. Presented at ESMO guideline session 2018. Paper under preparation.
12. Kabata P, et al. Support Care Cancer. 2015 Feb;23(2):365-70.
13. Maňásek V, et al. Klin Onkol. 2016 Fall;29(5):351-357.
14. Boelens PG, et al. Ann Surg. 2014 Apr;259(4):649-55.
15. Laviano et al. 2018, Proc Nutr Soc; 77(4):388-393.

Tulosta